Home

DESPRE PROIECT

Prin intermediul acestui proiect se dorește, în primul rând, îmbunătățirea stării de conservare a 4 habitate de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, prin implementarea unor măsuri active de conservare din Planul de management aprobat ce vizează reconstrucția ecologică a 50 ha ale habitatului 4070* Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium, 33,1 ha ale habitatului 9260 Vegetație forestieră cu Castanea sativa, 32 ha ale habitatului 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior și 25 ha ale habitatului 3240 Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane, precum și informarea/conștientizarea factorilor interesați cu privire la proiectul propus.

Habitate vizate

Tufărișuri (4070* Tufărișuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium – habitat prioritar)
Vegetație forestieră (9260 Vegetație forestieră cu Castanea sativa)
Păduri aluviale (91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior – habitat prioritar)
Vegetație lemnoasă (3240 Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane)

RECONSTRUCȚIE ECOLOGICĂ

Tufărișuri (4070* Tufărișuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium – habitat prioritar)
Vegetație forestieră (9260 Vegetație forestieră cu Castanea sativa)
Păduri aluviale (91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior – habitat prioritar)
Vegetație lemnoasă (3240 Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane)

ȘTIRI

În această secțiune vor fi publicate știri și evenimente pe durata desfășurării proiectului, cei interesați putând astfel să urmărească evoluția activităților prevăzute, cât și să afle informații utile și inedite din zona sitului Nordul Gorjului de Vest.

PUBLICAȚII

În această secțiune vor putea fi accesate diferite materiale realizate pe durata desfășurării proiectului.În această secțiune vor putea fi accesate diferite materiale realizate pe durata desfășurării proiectului.